t Het mooi west met oardbeven in Grunn

Zo gaat dat: je publiceert in Trouw een opinie-artikel, het wordt opgepikt en zó sta je in de radiostudio, word je uitgenodigd aan een bestuurlijke dinertafel en ‘circuleert’ naar verluidt het artikel op ‘bestuurlijke tafels’. Dat gaat veel sneller dan de voortgang in het onderwerp: aardbevingsgebied Groningen.

Twee jaar geleden borrelde er bij de BNA al wat: zouden we niet een ontwerpend onderzoek moeten doen naar een andere aanpak voor het aardbevingsgebied? Het voorstel haalde het niet, er was al te veel bestuurlijke en andere drukte.

Tot wij – de BNA, Nathalie de Vries en ik – vonden dat het onderwerp bij uitstek geschikt was om mee de boer op te gaan. Er is een groot probleem, eenzijdige aandacht voor veiligheid en procedures, en geen rol voor architecten. Het gebrek aan aandacht voor, kwaliteit, ontwerpkracht en leefbaarheid uitte zich in voorbeelden en een diepe kloof tussen instituties en belanghebbenden. Kortom: t Het mooi west.

We gingen de regio in en spraken met deskundigen, veel deskundigen en een enkele local. En actieve BNA-leden. Nu is Nathalie zelf ook afkomstig uit het gebied. En ook de deskundigen waren er thuus. Een letterlijk schokkende ervaring. De hele aanpak van de NAM, de rol van overheden en ook bepaalde bedrijfstakken leverde een dramatisch beeld op. Een zwaar technocratisch en bureaucratisch proces – waar sommigen ongetwijfeld geld mee verdienden – met de burger, gebruiker en eigenaren als kind van de rekening. Simpel gesteld. En verder een reeks ‘oplossingen’die pijn aan de ogen deden. Enfin, we schreven er over in Trouw https://www.trouw.nl/opinie/ontwikkel-duurzame-oplossingen-die-voorbij-de-scheur-in-de-woning-gaan~a6516b95/

Toen kwam de radio, RTV-Noord, die graag met de BNA in gesprek ging. Kort en krachtig, maar kennelijk nieuwswaardig genoeg. En een groot interview met Nathalie de Vries, als beroemde streekgenote (founding partner MVRDV) en voorzitter van de BNA, in het Dagblad van het Noorden https://www.bna.nl/maatschappelijke-betrokkenheid/beterbouweningrunn/beterbouweningrunn-in-de-media/

En zo kreeg ik ineens een uitnodiging om aan te schuiven bij een speciale ronde tafel,, op uitnodiging van Commissaris van de Koning René Paas. Die werd om praktische redenen even uitgesteld. Alleen voor de volgende uitnodiging moesten we ons even melden bij BNR Nieuwsradio. Op de landelijke Dag van de Ondernemer was er in het bouwinnovatiecentrum BuildinG te Groningen een hele dag uitzending. Met in de ochtend ‘Zakendoen met…’. We hadden snel beet: of ik even wilde afreizen naar Groningen. En zo geschiedde. Maar niet nadat er contact was geweest met onze partners in de regio: architecten, stedenbouwkundigen en erfgoedspecialisten.

En zo liepen Rob Hendriks (DAAD), Henk Kieft (KAW) en ik vanmorgen de enorme hal van BuildinG Groningen binnen. Op een podium de studio met de warmlopende journalisten. Druk gesticulerend de productiemanager, die het publiek bij de start aanspoorde tot enthousiast applaus. Even na half elf was het de beurt voor Rob en mij. Wil je het verslag terugluisteren, dan vind je het hier (BNR Nieuwsradio)

Ineens moet je snel en kort formuleren. Komen er onverwachte vragen. En is het luisteren én spreken in één beweging. We slaan er ons doorheen. Al snel positieve reacties.

Alhoewel uit de gelinkte berichten de inhoudelijke kant van de problematiek en onze insteek wel duidelijk wordt, is de situatie niet minder nijpend. De technocratische NAM benadering loopt dood, het nieuwe kabinet moet leiderschap tonen en de beurs genereuzer trekken en de burgers hunkeren naar een (concreet) perspectief. Lokaal en regionaal ligt de oplossing. Samen met de corporaties en alle eigenaren. Hoe het ook zij, de ruimtelijke ontwerpers kunnen in een proces à la Ruimte voor de Rivier samen met bewoners een schaalsprong maken van veiligheid naar kwaliteit en leefbaarheid, van saneren naar ontwikkelen, van schade naar perspectief. En daarbij schakelen tussen de schalen van bewoner, dorp en regio.

De media zijn inmiddels warm gelopen. Nu de betrokken partijen nog. Snel en kordaat. Want voor bewoners en eigenaren is het echt helemaal  ‘mooi west met oardbeven’. Voor de BNA en mij is het een nog onzeker avontuur met weer een maatschappelijk thema. Het wordt tijd dat het in de regio wordt opgelost, waar veel kennis en drive is, zowel bij bewoners als deskundige Noorderlingen. Het kan: #BeterbouwninGrunn.

Labels:, , , ,