Advies en Strategie

 

Door zijn brede ervaring op het gebied van strategie, beleid en communicatie is Fred Schoorl breed inzetbaar op het gebied van strategisch advies.

Hij was zelf de architect achter het zeer succesvolle interdepartementale project Belvedere (over cultuurhistorie en ruimtelijke ordening), zette een nieuwe meerjarenstrategie op voor de grote woningcorporatie Ymere met als titel “Met ziel en zakelijkheid” en kreeg in 2016 als game changer de DNA Award voor de innovatieve strategische herpositionering van de BNA.
Met deze brede ervaring in strategische beleidsprocessen en organisatieverandering geeft hij strategisch advies  aan overheden, bedrijven en instellingen.

Recent werk behelst de scenarioanalyse voor de branche van bouw en architectuur ‘Archi-Tech 2030: Beyond BIM’, die ter inspiratie gebruikt wordt door bedrijven uit de branche.

Fred Schoorl is beschikbaar voor zowel reflectie en begeleiding bij veranderprocessen, als voor het ontwerpen en opstellen van strategische veranderprocessen.
Hij is ook beschikbaar voor het opstellen van kleine adviezen.