Corona en wat nu? Scenario’s voor bouw en architectuur

Er is genoeg geschreven over de impact van Covid-19 op de gezondheid, economie en onze samenleving. Voor de wereld van bouw en architectuur schreef ik samen met Wilma Jansen een paar ‘quick&dirty’ scenario’s. Wat zijn mogelijke toekomsten door corona en hoe kunnen we reageren? Onder de titels ‘Catch Covid-19’ (omgeving) en ‘Countering Corona’ (voor architectenbureaus) zijn ze bij de BNA verschenen (voor leden).

Nieuwe toekomstscenario’s voor architectenbureaus en de branche in (post-)coronatijd

In tijden van onzekerheid is toekomstdenken van groot belang. De vraag ‘what if’ durven te stellen maakt vaak het verschil tussen strategie en opportunisme. Daarom besloot ik al snel dat we onze branche en leden hierin best konden helpen. Al begrijpen we middenin ’the perfect storm’ van een pandemie dat er wel meer nodig is. En dat dit slechts één hulpmiddel is. Niettemin hebben we in no time twee sets teokomstscenario’s ontwikkeld.

In de nieuwe toekomstscenario’s worden de mogelijke gevolgen van de coronapandemie voor de architectenbranche en de architectenbureaus verkend. Deze zijn in twee afzonderlijke publicaties uitgebracht. Onder de knipoog-titel ‘Catch Covid-19’ zijn omgevingsscenario’s voor de branche als geheel, waarbij van buiten naar binnen wordt gedacht.  Welke ontwikkelingen, welke mogelijke toekomsten zijn denkbaar, zonder in ‘hocus pocus’ te verzanden?

Wat nieuw was is de enorm korte termijn waarvoor de scenario’s zijn geschreven. De horizon is niet tien of vijftien jaar, maar hooguit drie jaar. Waarom? Omdat we verwachten en misschien wel hopen dat de effecten dan zijn weggeëbd dan wel opgenomen in een weer ‘normale’ economie. In omgevingsscenario’s staan de belangrijkste ontwikkelingen centraal, waar een organisatie zelf geen invloed op heeft maar die wel heel bepalend zijn.

In het veel specifiekere ‘Countering Corona’ zijn vier doelscenario’s opgesteld, die schetsen wat je als bureau misschien kunt doen. Hierbij wordt kenmerkend van binnen naar buiten gedacht. Welke meest strategische keuzes kun je met je organisatie maken in een gegeven context? Scenario’s zijn geen voorspellingen, zoveel is duidelijk. Het maken en doordenken is meer een strategisch instrument. Je brengt mogelijke toekomsten in kaart om daarover in dialoog te gaan. En misschien keuzen te maken.

Catch Covid-19 – vier omgevingsscenario’s voor de architectenbranche in (post-)coronatijd
Welke invloed zal de coronapandemie op de architectenbranche hebben? Wat gebeurt er bij economische krimp of juist weer groei en wat als de sturing bij de overheid of juist bij de markt ligt? Deze publicatie is bedoeld te helpen bij de oriëntatie op de nabije toekomst.

Countering Corona – vier doelscenario’s voor architectenbureaus in (post-)coronatijd
Laat je je met je bureau ‘na corona’ primair drijven door waarden of – al dan niet noodgedwongen- door financiën? Geloof je als bureau dat de vernieuwing van de branche vooral in digitalisering zit of juist in de mensen? Deze scenario’s zijn geen voorspellingen, maar beschrijven mogelijke toekomsten die helpen om positie te kiezen. Gebruik ze om de toekomststrategie van je bureau te bepalen.

Labels:, , ,